Introductie

Met deze website nodigen we uit tot diepgaander reflectie omtrent maatschappelijke problemen, dit doen we door een aantal fenomenen centraal te stellen. Het Dunning-Krugereffect is daar één van, het is een vrij arbitrair effect dat veronderstelt dat mensen ‘dom’ zouden zijn, dit in tegenstelling tot anderen. Met bijzondere aandacht voor het economische spel valt te betwisten of deze vermeende ‘domheid’ gelegen is in het gemis aan cognitief vermogen dan wel een gevolg is van een culturele conditionering die ons – vrijwel onbewust – autoconform laat denken.

Herstel

Bovenstaande premisse is alvast ethisch gevoelig, nog interessanter wordt het wanneer we ‘herstel’ tot doel stellen. Onmiskenbaar staat de werking van de menselijke psyche centraal in het debat, doordachte en serene participatie van de geestelijke gezondheidszorg zal dan ook onontbeerlijk blijken om een en ander in goede banen te leiden. Het containerbegrip ‘paradigmashift‘ biedt ons ruimte, een proces dat – eerder willens nillens – heel wat turbulentie induceert om zodoende diverse conflicten te overstijgen, garantie op succes bestaat echter niet. Met andere woorden, de emotie blijft niet onberoerd tijdens dit proces, dit is een bijzonder aandachtspunt.

Context

Voor dit onderzoek koppelen we het Dunning-Krugereffect aan een Financiële Relativiteitstheorie die ons een aantal inzichten ontbloot die niet of nauwelijks gezien worden zonder deze theorie te betrekken binnen het besluitvormingsproces. Deze theorie is te zien als een ‘trigger’ die we plaatsen binnen het Elaboration Likelihood Model (ELM), als introductie scheppen we een contextueel kader.


Dunning-Kruger

Het Dunning-Krugereffect is een psychisch verschijnsel. Het treedt op bij incompetente mensen die juist door hun incompetentie het metacognitieve vermogen missen om in te zien dat hun keuzes en conclusies soms verkeerd zijn. Incompetente mensen overschatten nogal eens hun eigen kunnen, en daardoor wanen ze zich bovengemiddeld competent. Mensen die werkelijk bovengemiddeld competent zijn, hebben daarentegen de neiging hun eigen kunnen te onderschatten. Minder competente mensen slaan zodoende hun eigen capaciteiten hoger aan dan zij die veel competenter zijn.

Twijfel

Het Dunning-Krugereffect kan een verklaring zijn voor het gebrek aan intellectueel zelfvertrouwen waar sommige competente mensen mee kampen, zij gaan ervan uit dat anderen net zo capabel zijn als zijzelf. Incompetente mensen vergissen zich dus doordat ze zichzelf te hoog inschatten, terwijl competente mensen zich vergissen doordat ze anderen te hoog inschatten. Het verschijnsel is waargenomen door tal van filosofen, onder wie de Brit Bertrand Russell, die er het volgende over opmerkte: In de wereld van vandaag lopen de domkoppen over van zelfverzekerdheid, terwijl de slimmeriken een en al twijfel zijn.

Hypothesen

Het verschijnsel werd onderzocht met een reeks experimenten onder leiding van de psychologen Justin Kruger en David Dunning, destijds verbonden aan de Cornell University. De uitkomsten van een aantal eerdere studies wekten volgens Kruger en Dunning de indruk dat bij diverse competenties, variërend van begrijpend lezen en het besturen van een motorvoertuig tot schaken en tennissen – in de woorden van Darwin – onwetendheid vaker dan kennis tot zelfvertrouwen leidt. Met betrekking tot een gegeven vaardigheid stelden zij als hypothese dat incompetente individuen:

  1. de mate waarin zijzelf over die vaardigheid beschikken overschatten
  2. die vaardigheid niet in anderen herkennen
  3. geen besef hebben van de ernstige mate waarin zij tekortschieten
  4. na grondig te zijn getraind in die vaardigheid wel inzien dat ze vóór die training tekortschoten

Elaboration Likelihood Model

Op basis van voorafgaandelijk onderzoek kunnen we een ‘mindmap’ presenteren waarin we het ELM als leidraad nemen, het geeft ons een referentiekader. Het ELM geeft ons meer inzicht in hoe denkprocessen verlopen en wat noodzakelijk is om nieuwe elementen toe te laten tot het (collectieve) besluitvormingsproces. Het ontbreken van informatie kan leiden tot een element van beperkte rationaliteit waardoor beslissingen – eerder ongewild – perverse effecten doen ontstaan. Hiermee mag het belang van dit onderzoek geaccentueerd worden, inspelend op de economische crisis zoals we deze heden ervaren.


Onderzoek, ontwikkeling & herstel

De aangeboden schema’s komen tot stand na heel wat brainstorming en auto-didactisch onderzoek, dit wil zeggen dat het onderzoek wellicht niet volledig beantwoord aan wetenschappelijke geplogenheden. Het onderzoek wordt daarentegen wel onderbouwd door tal van wetenschappelijk studiewerk waardoor het heruitvinden van het ‘warme wiel’ niet raadzaam wordt geacht, wel het delen van kennis opdat we er in de praktijk iets mee kunnen. Geestelijke gezondheid en economisch herstel komen – hand in hand – op de eerste plaats, een kwestie van morele verantwoordelijkheidszin, normen, waarden en ethiek. (lees meer)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s