Methodische twijfel

In aanvulling tot dit onderzoek verschenen een aantal artikelen bij Biflatie.nl, een en ander over een periode van zes maanden (09/14-03/15). Deze artikelen kunnen simultaan met deze website beschouwd worden, we vertrekken steeds vanuit dezelfde context en leggen verbindingen met de actualiteit van de dag. Het mag duidelijk zijn dat ‘oppervlakte’ en ‘diepte’ in wisselwerking staan met elkaar, jammer genoeg raken we maar al te vaak betrokken in een strijd die waarachtige innovatie en progressie in de kiem smoort. Als we er niet over durven praten dan zullen we er ook niet verder over nadenken, dat is het motto.

 1. Een monetaire reset (I)
 2. De schuldenberg (II)
 3. Het monopolyspel (III)
 4. Reverse engineering (IV)
 5. Over Einstein, Biflatie & Fractional Reserve Banking
 6. Reverse Debt System (RDS) (I)
 7. Koopkrachtpariteit: Big Mac Adjusted
 8. De prosument en revolutionaire rijkdom
 9. Een voorwaardelijke lotto?
 10. Het verschijnen van innovaties
 11. Reverse Debt System (RDS) (II)
 12. Reverse Debt System (RDS) (III)
 13. Angst voor vrijheid (Erich Fromm)
 14. Solo Slim (casus)
 15. Biflatie, chaos en orde
 16. Help, we zitten gevangen (Foucault)
 17. Een les om nooit te vergeten?
 18. Deflatie, chaos en orde (1)
 19. Deflatie, chaos en orde (2)
 20. Een strijd tegen het verleden, hoezo?
 21. Wereldmunt, sociale innovatie?
 22. Rente aan diggelen?
 23. Netwerking, 21 stappen?
 24. Hetzelfde maar totaal verschillend?
 25. Expliciet + impliciet: Schulden Europa
 26. Waarheid uit een kindermond?
 27. Over fractioneel bankieren en schijngeld
 28. Bezig blijven maar de therapie werkt niet?
 29. Arbeidsmarkt, een mallemolen?
 30. Over de waarheid en natuurlijke selectie
 31. Schuld, een tragisch absurd menselijk drama?
 32. Over schelpgeld en het noodlot
 33. Solo slim, de schulden van Griekenland
 34. Donder, bliksem en geen vuiltje aan de lucht
 35. Nood breekt wet
 36. Over Target2 en QEFD
 37. Reverse Debt System (RDS) (IV)
 38. Speelsheid
 39. Toekomstcompetenties en netwerking
 40. Gaten in de markt
 41. Het financiële omslagpunt
 42. The Giving Pledge? QE-for what?
 43. Biflatie, zo eenvoudig mogelijk?
 44. Nash-evenwicht, stratego?
 45. Concurrentiekracht, een wilde suggestie?
 46. Geldsystemen, regressie of progressie?
 47. Puppets on a mediastring
 48. Het klopt voor geen economische meter
 49. Geld werkt als een sluier?
 50. Het is maar een vraag
 51. The story of solutions
 52. Het verloren paradijs van Keynes
 53. Waarom economen zo vaak miskleunen
 54. Het luxeprobleem van schuldproblemen
 55. Goudstandaard versus bevolkingsgroei
 56. Wat een geluk dat er nog schulden zijn
 57. De wereldmarkt, een automaat?
 58. Als door een wesp gestoken?
 59. Graaiende handen zonder wil?
 60. Herinvoering goudstandaard

Motivatie

Woorden en verklarende schema’s krijgen pas betekenis als er ook de motivatie gevonden wordt om ze diepgaander te beschouwen, in het andere geval blijft het bij ‘ongekend is onbemind’. Tijdens dit proces spelen tal van psychologische fenomenen hun spel, ze bevestigen de theorie maar kunnen ook – net omwille daarvan – als spelbrekers gezien worden. Deze paradox is als een te ontwarren knoop opdat we ons kunnen bevrijden van het onderliggende dogma, garantie op succes wordt echter niet geboden. Een beschrijving van dit moeizame proces vinden we terug in de vakliteratuur, dit onder de noemer ‘psychologie van paradigmaverschuivingen‘. Finaal wordt het mogelijk om onze samenleving een ‘facelift’ te geven, hiermee zeggend dat een ethische upgrade ook zal leiden tot een aangepaste modus operandi, een kwestie van normen, waarden en respect jegens het leven. (lees meer)

Advertenties